Riaditeľka ZUŠ Stará Turá Mgr. Miroslava Lacová ocenená Ministerstvom školstva

„... prijmite z lásky kytice, kvietky so stužkou bielou, nech znejú piesní tisíce na počesť práci učiteľov“.

 

            Každý rok - 28. marca - majú učitelia svoj deň. Deň stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia, 24 hodín, kedy majú sviatok tisíce Komenských. Originál - Ján Amos Komenský – kedysi dávno povedal: „Všetci stojíme na jednom javisku a čokoľvek sa tu koná, všetkých nás sa to týka.“

 

            62 učiteliek, učiteľov a ďalších školských zamestnancov ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov. Na tradičnej slávnosti v Bratislave si z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej prevzali dňa 25.3.2019 medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyššími rezortnými oceneniami. Od roku 1999 ich udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským zamestnancom a zamestnancom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

 

            Medzi ocenenými bola tento rok aj Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Starej Turej, ktorá si z rúk ministerky školstva prevzala Malú medailu sv. Gorazda, udelenú za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a výnimočné  výsledky dosiahnuté vo výchovno- vzdelávacom procese.

 

            Mgr. Miroslava Lacová pracuje v školských službách 26 rokov, z toho 5 rokov vo funkcii riaditeľky. Vytvorila školu moderného typu s vysokým stupňom dôveryhodnosti. V roku 1992 založila  v ZUŠ Stará Turá výtvarný odbor a keramickú dielňu, čo bolo v tom období v základných umeleckých školách ojedinelou a jedinečnou výnimkou. Výtvarný odbor sa jej zásluhou dlhoročne teší veľkému záujmu detí. Tvorivosť a nadanie žiakov výtvarného odboru za 26 rokov jej pôsobenia  sa úspešne pretavili do takmer  500  ocenení získaných prevažne v medzinárodných súťažiach a prehliadkach umeleckej tvorby detí a mládeže (Japonsko, Čína, Egypt, Španielsko, Bulharsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Macedónia , Maďarsko, Nórsko...). Práce detí sú zverejnené v mnohých knihách a kalendároch, v umeleckých medzinárodných katalógoch a na plagátoch propagujúcich svetové výtvarné súťaže. Výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Stará Turá je jediným výtvarným odborom ZUŠ v Slovenskej republike, ktorý za mimoriadne medzinárodné výsledky svojich žiakov získal až trikrát najvyššie morálne ocenenie rezortu školstva udeľované študentom, Pamätný list sv. Gorazda, dvakrát ocenenie ministra školstva pri príležitosti pedagogického podujatia Fórum pedagogiky, 7x krajské ocenenie Talent Trenčianskeho kraja a Medailu M. A. Bazovského.

 

            Mgr. Lacová ako učiteľská osobnosť získala za mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní viacero významných ocenení, titulov a ďakovných listov, napr. Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja, Ďakovný list ministerstva školstva za úspešnú pedagogicko-výchovnú prácu v umeleckom školstve a mimoriadne výsledky medzinárodného významu šíriace dobré meno školstva SR, čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny a Osobnosť mesta Stará Turá. Mimoriadny význam má udelenie čestného ocenenia, ktoré si prevzala v Chráme sv. Víta v Prahe z rúk kardinála Dominika Duka OP a prezidentky humanitárnej organizácie Na vlastných nohách Běly Gran Jensen za 25-ročnú dobrovoľnú aktívnu spoluprácu pomoci chorým a vojnou postihnutým deťom. Dlhoročne podporuje i charitatívne akcie v Starej Turej a okolí. Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej „vykreslili“ a odovzdali Novorodeneckému oddeleniu trenčianskej nemocnice inkubátor v hodnote 700 tisíc Kč. Mnohí absolventi výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá každoročne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, úspešní absolventi Mgr. Lacovej rezonujú v kultúrnom svete ako módni návrhári, grafici, ilustrátori, maliari, umeleckí fotografi (napr. módny návrhár Lukáš Kimlička, ilustrátorka Mária Nerádová, vizuálna umelkyňa Katarína Poliačiková...). Mnohí z nich s pani riaditeľkou  naďalej spolupracujú na rozličných akciách školy.

 

            Mgr. Miroslava Lacová podporuje činnosť všetkých odborov školy, žiaci sa úspešne zapájajú do súťaží s výbornými výsledkami. V roku 2018 sa žiaci tanečného odboru stali vicemajstrami sveta v Chorvátsku. Má výrazný podiel na skvalitnení materiálneho vybavenia učební, vybudovala nahrávacie priestory školy. Škola pod jej vedením každoročne organizuje Deň otvorených dverí na ZUŠ a realizuje veľa zaujímavých výučbových projektov a sústrední pod vedením lektorov tanca, hudby, či divadelných hercov. Okrem žiakov pani riaditeľka výrazne  podporuje aj svojich kolegov -  učiteľov. Vytvára príjemné, kreatívne  pracovné prostredie, podporuje učiteľov vo vzdelávaní, robí všetko pre to, aby učitelia chodili do práce radi.

 

Vážená pani riaditeľka,

srdečne blahoželáme k oceneniu, ďakujeme za všetku prácu v prospech našej školy i v prospech širokej verejnosti. Želáme veľa ďalších úspechov, nápadov, veľa pozitívnej energie a trpezlivosti do ďalšej práce.

učitelia ZUŠ Stará Turá

 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 8.4.2019 | Aktualizácia: 9.4.2019
Nastavenia cookies