Menu

Prevencia so škôlkarmi

Nebezpečné predmety na ihrisku

Naše každoročné, preventívne aktivity so škôlkarmi sme si tento rok odložili až na jeseň. Konkrétne vo štvrtok 5.10.2017 sme pozvali asi stovku detí v predškolskom veku do našich priestorov. Cieľom nebolo len vytvoriť dropcom príjemné dopoludnie, ale aj odovzdať zopár preventívnych informácií. Na rôznych stanoviskách sa dozvedeli niečo o tom aké voľne pohodené predmety sú pre nich nebezpečné. Tiež sme sa „pochválili“ našim kamerovým systémom. Oboznámili ich s časťami našej výzbroje a výstroje. Informovali o rizikách na verejných komunikáciách. A v neposlednom rade mohli preskúmať naše služobné vozidlo. Záleží nám na to, aby nás deti spoznali aj v inom svetle. Nechceme vyzerať v ich očiach len ako niekto kto príde ak neposlúchajú.