Menu

Prevencia so seniormi

Spoločné diskusie so skôr narodenými občanmi nášho mesta v priestoroch ich klubu na ulici M. R. Štefánika, sú už vlastne tradíciou. Tentokrát sme sa stretli v utorok 24.10.2017. Dvaja členovia mestskéj polície, Štefan Tanglmayer a Mgr. Dušan Redaj a približne 40 občanov nášho mesta, ktorí si užívajú svoj pracovný odpočinok. Našim cieľom bolo oboznámenie pozorných poslucháčov s nástrahami podvodníkov, ktorí neváhajú zneužiť ich dobrotu na vlastné obohatenie. Ešte sme sa chceli čo najviac dozvedieť, ako starší ľudia vnímajú bezpečnostné riziká vo svojej blízkosti.

Predmetom rozhovorov boli podvodníci. Ľudia, ktorí napríklad zazvonia pri dverách bytu a prezentujú sa ako obete dopravnej nehody s tým, že si chcú zatelefonovať, alebo potrebujú peniaze na to, aby sa dostali domov. V oboch prípadoch ide len o to, aby vyvolali súcit a znížili ostražitosť starších ľudí. Ich skutočným zámerom je dostať sa do bytu, nájsť a vziať si peniaze, alebo iné cennosti.

V tejto téme sa ako veľmi dôležitá ukázala schopnosť, zachovať sa racionálne v momente prekvapenia. Ľudia a nie len starší, konajú pod tlakom vlastných emócií tak, ako by normálne nekonali. Len neskôr si uvedomia ako “naleteli”. V danej situácii to môžeme pokladať za prirodzené správanie. Diskutujúci nám potvrdili, že všetky informácie sú im v tom momente nanič. Ako riešenie sme ponúkli sériu posedení, ktorých náplňou by bolo spoločné hľadanie cesty, ako zvládnuť prekvapenie, emocionálny zmätok a urobiť niekoľko prvotných jednoduchých krokov smerujúcich na odradenie, či “pribrzdenie” podvodníkov.

Ďalšou témou boli nedôverihodné nadácie. Presnejšie ľudia, ktorí zastupujú nadácie pri verejných zbierkach. Postávajú na ulici a žiadajú o dobrovoľný finančný príspevok. Identifikácia podvodu v tomto prípade, nie je naozaj jednoduchá. I keď sa ľudia žiadajúci o finančnú podporu preukážu, je náročné si v danom momente overiť pravosť potvrdenia. Chceme pomôcť tak, že prehľadne spracujeme zoznam overených, najznámejších nadácii spolu so vzorom povolenia, aké vydáva mesto pri verejných zbierkach.

Tieto výstupy považujeme v spoločnej spolupráci za veľmi významné. Určite chceme pracovať na ich rozvoji. Na záver už len uvádzame, že spolupráca s verejnosťou je pre nás kľúčovou. Ešte raz ďakujeme za srdečné prijatie a aktívnu diskusiu.

Mgr. Dušan Redaj, MsP, Publikované: 24.10.2017 | Aktualizácia: 24.10.2017