Osobné poďakovanie zvoleného primátora mesta

Chcel by som poďakovať všetkým obyvateľom Starej Turej, ktorí prišli k volebným urnám a prejavili týmto postojom záujem o veci verejné. Výsledok volieb – ktorý prijímame s pokorou a veľkým rešpektom - potvrdil našu vzájomnú dôveru v správnosť krokov, ktorými realizujeme premenu Starej Turej na mesto, v ktorom budú žiť spokojní občania. Je to pre nás zároveň výzva a záväzok, aby sme pokračovali v nasadenom tempe a neustupovali zo svojich cieľavedomých zámerov.

Osobitná vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na zabezpečovaní organizácie volieb – členom okrskových komisií, mestskej volebnej komisie, technickému personálu, ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek dielom pomohli pri ich zorganizovaní. Aj vďaka nim sme mohli konštatovať, že voľby prebehli bez zásadných problémov a aj v prípade tých menej podstatných sme dokázali reagovať a za pochodu ich riešiť, resp. odstraňovať.

Prajem obyvateľom mesta veľa síl, energie a entuziazmu pri spoločnom úsilí na jeho premenách vedúcich k spokojnosti všetkých, ktorí v ňom žijú a navštevujú ho.

 

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta Stará Turá

PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta Stará Turá, Publikované: 31.10.2022 | Aktualizácia: 31.10.2022
Nastavenia cookies