Od zajtra 10.3.2020 ZATVORENÁ SOŠ Stará Turá

 Na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa prerušuje vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v období od 10.03.2020 vrátane do 13.03.2020 vrátane, s výnimkou vykonania maturitných skúšok, pokiaľ nedôjde k ich preloženiu. Žiaci štvrtých ročníkov SOŠ Stará Turá budú informovaní prostredníctvom školskej www stránky, Edupage, príp. e-mailom.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.3.2020
Nastavenia cookies