Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021

 Na základe vývoja epidemickej situácie, Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, oznamuje, že od 12.04.2021 sa obnovuje prezenčne:

• výchovno-vzdelávací proces pre deti MŠ Stará Turá,

• vyučovanie pre žiakov I. stupňa ZŠ Stará Turá.

 

PODMIENKY OBNOVENIA PREVÁDZKY:

1. Pri nástupe sú zákonní zástupcovia povinní predložiť čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov ohľadom negatívneho výsledku testovania (negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia alebo o očkovaní)

2. Pri obnovení vyučovania sa školy riadia manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia aktualizovaným na stránke MŠVVaŠ SR.

3. Škola zverejní podmienky vstupu do objektu a ďalšie organizačné pokyny na svojom webovom sídle.

4. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.4.2021 | Aktualizácia: 8.4.2021
Nastavenia cookies