Menu

Návšteva z ministerstva vnútra

V piatok 29.9.2017 sme sa na pôde mestskej polície stretli s riaditeľom Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra, Ing. Jozefom Halcinom. Na neformálnej návšteve sme preberali otázky týkajúce sa dôležitosti prevencie kriminality na mestských políciách v národnom, ale ja miestnom a regionálnom meradle. Dotkli sme sa fungovania projektu Nočné havrany a jeho významu. Vzájomne sme sa informovali o možnostiach využitia zdrojov pri rozvoji prevencie v našom meste, ale aj na národnej úrovni. Výstupom zo schôdzky bol návrh  spoločnej organizácie národného stretnutia prevenčných pracovníkov mestských a štátnych polícií za účelom koordinácie preventívnych opatrení a výmeny skúseností. Stretnutie by sa malo uskutočniť v prvom štvrťroku 2018.