Menu

Návšteva tretiakov zo ZŠ

Návšteva tretiakov zo ZŠ

Návšteva tretiakov zo ZŠ

Dňa 5.3.2018 nás navštívili žiaci dvoch tretích ročníkov základnej školy. V krátkej besede sa deti dozvedeli niečo o práci mestskej polície, o ich oprávneniach a povinnostiach. Nahliadli do priestorov pracoviska mestského kamerového systému. Sprostredkovali sme im informácie o tom, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám na ulici, ale aj pri hre vo voľnom čase.  Takto sa snažíme priblížiť k najmladšej časti populácie. Chceme udržať kontakt s verejnosťou. Je nám totiž jasné, že naša práca má význam iba vtedy, keď budeme s ľuďmi spolupracovať.

Mgr. Dušan Redaj, MsP, Publikované: 13.3.2018 | Aktualizácia: 13.3.2018