Menu

Myjavské Gymnázium je za r. 2014 – 2016 najlepšie na Slovensku!

Súkromná agentúra INEKO, ktorá sa zaoberá hodnotením kvality vzdelávania v regionálnom školstve zverejnila rebríčky najlepších základných a stredných škôl za r. 2016. Jedným z hodnotiacich kritérií je aj tzv. „pridaná hodnota“ – t.j. pomer medzi vstupnými vedomosťami prijímaných žiakov a vedomosťami odchádzajúcich absolventov, kde sa na základe externých testov zisťuje, s akou úrovňou prichádzajú na strednú školu žiaci zo základných škôl a s akou úrovňou potom strednú školu opúšťajú. V skratke to možno vysvetliť porovnaním, ako sa zvýšia vedomosti žiakov na strednej škole, t.j. ako kvalitne ich škola „naučí“.

Naše gymnázium sa môže hrdo pochváliť dosiahnutými výsledkami práve v pridanej hodnote. Za r. 2016 sme skončili v prvej desiatke na 6. Priečke medzi všetkými gymnáziami v rámci SR (je ich viac ako 240) a v sumáre za r. 2014 – 2016 sme obsadili 1. miesto ako najlepšie gymnázium v SR.

Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa o tento skvelý výsledok zaslúžili a všetkým tým, ktorí pomáhajú zvyšovať kvalitu výučby na našej škole.

Ak rozmýšľate kam po základnej škole, budeme radi, ak rozšírite naše rady. V nasledujúcom školskom roku otvárame všetky 3 formy štúdia – 5-ročnú bilingválnu, 4-ročnú aj 8-ročnú formu.

 

Súvisiace odkazy