Murálna maľba v SOŠ Stará Turá

Murálna maľba v SOŠ Stará Turá

Murálna maľba v SOŠ Stará Turá Foto:SOŠ Stará Turá

Po oprave školy (výmena okien, zateplenie a oprava fasády) a rekonštrukcii školskej jedálne pokračovali ďalšie rekonštrukčné práce a skrášľovanie priestorov SOŠ Stará Turá ďalej. Najprv výmenou podláh v škole, úpravou a vybavením átrií školy, opravou sociálnych zariadení Školského internátu a kuchyniek s kultúrkami, rekonštrukciou veľkej kultúrnej miestnosti. Pokračovali sme kompletnou rekonštrukciou telocvične (z vonku aj z vnútra). V rámci projektu iROP je v škole nová počítačová sieť 10 Gb/s, vymenené okná dielní OV a zateplená strecha,  vytvorenie nových odborných učební a laboratórií (robotiky, elektroniky, automatizácie, sieťových technológií a operačných a serverových systémov).

V tomto školskom roku sa dočkala komplexnej opravy aj fasáda internátu. Pribudla tiež efektná „murálna maľba“ na jednej strane budovy internátu na ploche približne 750 m2, ktorá „do ďaleka  vysiela“ informáciu o charaktere a zameraní školy.

Maľba vznikala 6 týždňov a internátu školy dodáva nový moderný rozmer. Znázorňuje spoluprácu, spojitosť medzi ľudským zdrojom – človekom a technológiu dnešného sveta. „Podstatu diela symbolizujú 3 ruky. Spodná ruka je ľudská, tú potrebujeme na to, aby sme niečo vytvorili. Ruka v strede je robotická, predáva energiu ďalej. Tretia ruka je znázornená  jemnou líniou, predstavuje ľudskú kreativitu, ktorú študenti a škola potrebujú na to, aby vznikol prenos energie. Tá je vyznačená na maľbe žltou farbou. Všetko sa to odohráva na ploche počítačových plošných zdrojov. Zaujímavosťou je, že na obraz sa môžete pozerať z rôznych pohľadov a vždy bude dávať význam, čo pri krajine alebo zátiší neexistuje,“ priblížil autor murálnej maľby Ivan Jakušovský.

Tieto práce financoval z rozpočtu zriaďovateľ školy, Trenčiansky samosprávny kraj. Práce ešte pokračujú výmenou dvoch výťahov v budove internátu školy. Veď aj prostredie vychováva a v peknom prostredí sa nie len lepšie žije a oddychuje, ale aj študuje aj pracuje.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 2.12.2022 | Aktualizácia: 2.12.2022
Nastavenia cookies