Menu

Mailová adresa pre žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr do 10.2.2020 na adrese register@staratura.sk .

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.11.2019 | Aktualizácia: 20.11.2019