Samospráva

Mailová adresa pre žiadosť o voľbu poštou

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia možno požiadať do 10.1.2020 na adrese register@staratura.sk