Menu

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Turej

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Turej Foto:SOŠ Stará Turá

V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa uskutočnila krajská prehliadka jubilejného 40. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti a už 17. rok v priestoroch SOŠ Stará Turá.

Prvý deň sa konala porada krajskej komisie SOČ, následne porada odborných hodnotiacich komisií. Prítomných privítal riaditeľ Strednej odbornej školy Stará Turá Ing. Milan Duroška a potom sa im prihovorila riaditeľka KCVČ v Trenčíne PaedDr. Renáta Bieliková a nová predsedníčka krajskej komisie SOČ Ing. Ľubica Gracíková.  Večer sa konalo malé občerstvenie pre odborné hodnotiace komisie.

Na druhý deň (6. apríla 2018) prišli žiaci - súťažiaci, ostatní členovia odborných hodnotiacich komisií a ďalší hostia. Žiakov a porotcov prišli pozdraviť aj vzácni hostia - poslankyňa TSK a primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, Vedúca oddelenia správy a riadenia škôl a školských zariadení odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja PhDr. Ingrid Koščová, koordinátor olympiád a súťaží odboru školstva okresného úradu Trenčín Mgr. Tibor Bélik, riaditeľ Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Trenčín Ing. Ján Václav, za Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava Ing. Michaela Ďurčeková, PhD., ktorá aj zasadla do odbornej hodnotiacej komisie a samozrejme tiež riaditeľka usporiadateľskej organizácie - Krajského centra voľného času Trenčín PaedDr. Renáta Bieliková, ako aj riaditeľ usporiadateľskej školy Ing. Milan Duroška.

Členstvo v odborných hodnotiacich komisiách okrem stredoškolských učiteľov prijali aj zástupcovia zamestnávateľov (podnikatelia), členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Republikovej únie zamestnávateľov, IT asociácie Slovenska, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, vysokých škôl - DTI Dubnica nad Váhom a Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, ako aj zástupcovia ROTARY klubu, čo určite zvýšilo odbornú úroveň a objektívnosť hodnotenia a väčšie prepojenie tejto súťaže s praxou.

Potom už prebiehali obhajoby súťažných prác žiakov.  V krajskom kole SOČ v Starej Turej súťažilo 206 žiakov stredných škôl trenčianskeho kraja so 158 prácami v 17 súťažných odboroch.

Víťazov vyhlásili predsedovia jednotlivých komisií a odovzdali im poháre, diplomy a vecné dary od sponzorov. Z každého odboru prvý a druhý v poradí postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 25. - 27. apríla 2018 v Žiline. Postupujúcim prajeme veľa úspechov a čo najlepšiu reprezentáciu Trenčianskeho kraja v celoštátnej súťaži. 

 

Aj žiaci  SOŠ Stará Turá  získali v tejto súťaži významné úspechy.


V súťažnom odbore č. 1 - Problematika voľného času - obsadila Jana Neštáková 6. miesto s prácou „Život s motocrossom - krátky dokumentárny film“. 

V odbore č. 7 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) - získali Michal Kubíček a Martin Kubíček s prácou „Inteligentný bytový skleník“ výborné 2. miesto (a postupujú do celoštátneho kola). V tom istom odbore Alex Indrichovič s prácou „Fotopasca“ obsadil pekné 4. miesto.

V súťažnom odbore č. 9 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava - vybojoval kolektív autorov: Martin Žucha, Lukáš Tomášik a Adam Bublavý 5. miesto s prácou „Dopravníkový pás riadený pomocou PLC“.

V odbore č. 11 -  Informatika – získal výborné 1. miesto s prácou „AudioVision (Hudobný prehrávač a vizualizér pre Android)“  Štefan Schindler a tiež postupuje do celoštátneho kola.        V tomto odbore získal 6. miesto aj  Matej Kubový  s prácou „Inteligentné zrkadlo založené na RaspberryPi“.

V súťažnom odbore č. 12 - Elektrotechnika, hardware, mechatronika – získal výborné 2. miesto s prácou „CNC - vŕtačka plošných spojov„  Kristián Kubina a rovnako postupuje do celoštátneho kola v Žiline.   5. miesto v tomto odbore s prácou „Audio zosilňovač 2x100W“ získal Kristián Žitný.

V súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie – získali Martin Plesník a Matúš Pánik pekné 3. miesto s prácou „Cvičný panel počítačových komponentov“ a 5. miesto Lukáš Vajda s prácou „Frekvenčný menič“.

A konečne v odbore č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia – zvíťazil a z prvého miesta postupuje do celoštátneho kola Michal Hudcovič s prácou „Kyberšikana - skrytá hrozba“.

Menovaným žiakom blahoželáme a veríme, že ich aktívna práca a úspechy aj v tejto súťaži pomôžu v ich budúcom profesionálnom živote - v zamestnaní, prípadne Ďalšom štúdiu na vysokých školách.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 20.4.2018 | Aktualizácia: 20.4.2018