Menu

Krádeže vlámaním

Jedna z najhorších predstáv je, že vám cudzí človek násilne vstupuje do bytu,  prehrabáva sa v osobných, často intímnych veciach, naruší váš osobný priestor, ktorý ste považovali za najbezpečnejšie miesto a nakoniec ukradne veci veľkej osobnej, alebo finančnej hodnoty.

Obdobie letných dovoleniek je všeobecne považované za rizikovejšie vo vzťahu ku krádežiam vlámaním. Jedným z dôvodov je, že opúšťame svoje bydlisko na dlhšie obdobie. Záujemcovia o násilný vstup do nášho súkromia si vedia tieto skutočnosti veľmi jednoducho odsledovať.

 

 

Páchateľ vlámania sa pre svoj čin rozhoduje podľa dostupnosti objektu, ktorá je tým lepšia, čím menej bezpečnostných prvkov obsahuje.

  • Poloha objektu
    •  vzhľadom k tomu ako je objekt situovaný sú rizikovejšie tie, ktoré sú umiestnené  mimo zastavanej oblasti, mimo dosahu kamerového systému, s menším počtom obyvateľov (samoty), s nefunkčným, alebo chýbajúcim verejným osvetlením a pod. Skrátka objekty, ktoré čo najviac zabezpečujú páchateľovu anonymitu.  
  • Technický stav objektu
    •  z tohto pohľadu sú najrizikovejšie objekty so zastaraným, resp. nefunkčným zariadením (dvere nedoliehajú, majú poškodenú, alebo zastaranú konštrukciu...). Podobne je to v prípade okien, či balkónových dverí, hlavne na prízemí a najnižších podlažiach. Zvýšenú náchylnosť na krádež vlámaním predstavujú objekty bez osvetlenia spoločných priestorov, alebo so vstupnými bodmi umiestnenými v tme či mimo dohľad  z hlavných ulíc.
  •  Frekvencia pohybu osôb
    •  v tomto prípade sú za rizikové objekty považované tie, kde sa majitelia vzďaľujú v pravidelných intervaloch a na pravidelnú dobu. Tiež objekty, ktoré zostávajú dlhšiu dobu bez dozoru (týka sa obdobia dovoleniek). Nepochybne tiež objekty kde spoluobyvatelia neprejavujú záujem o to, čo sa deje v ich dome.

Existuje nespočet riešení na zvýšenie bezpečnosti. Z vlastnej skúsenosti viem, že váš majetok vám nikto neochráni lepšie ako vy sami. Mestská polícia je pripravená pomáhať vám pri ochrane vášho majetku. Sme ochotní spolupracovať v prípade, že sa vám zdá niečo podozrivé. Radi vám poskytneme informácie smerujúce k zvýšeniu zabezpečenia vášho súkromného majetku.

V prípade, že vo svojom okolí spozorujete niečo podozrivé, prosím okamžite kontaktujte hliadku MsP tel. 776 00 77, alebo mobil: +421 907 772 868. Skôr ako zatelefonujete, zapíšte si (alebo zapamätajte) ako podozrivá/é osoba/y vyzerala/i. Zaujíma nás predovšetkým, kde k udalosti došlo. Budeme sa pýtať na to čo mali oblečené, akej farby bolo ich oblečenie, koľko ich bolo, ich pohlavie, farba vlasov, prípadne druh a farba prikrývky hlavy a niečo čo sa vám zdalo výrazné (čo ste si prvé všimli, výrazná farba, výrazné tetovanie, šperk, zranenie a pod...). Ak nasadali do vozidla je užitočné si všimnúť, farbu vozidla, druh (nákladné, osobné, dodávka ...), výrazné znaky (kapota inej farby ako ostatné časti karosérie, výrazné poškodenie...), evidenčné číslo vozidla a ktorým smerom sa vozidlo pohybovalo, odišlo.

 

Publikované: 10.7.2017 | Aktualizácia: 10.7.2017