Samospráva

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá 2022-2030

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám našich občanov.

K stiahnutiu

Publikované: 20.12.2021 | Aktualizácia: 20.12.2021
Nastavenia cookies