Menu

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 17. 9. 2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.9.2015