Menu

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.4.2019 - uznesenia,hlasovanie poslancov a zápisnica

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.5.2019 | Aktualizácia: 10.5.2019