Samospráva

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.3.2015