Menu

II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 15. 1. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.1.2015