Hlasujte za projekt Materskej školy Stará Turá

MŠ Stará Turá

Vážení priatelia, hlasujte za  projekt Materskej školy Stará Turá s názvom " Otec, mama, sestra, brat, poďme spolu športovať! ”. Ďakujeme.

Projekt je určený pre 250 detí našej materskej školy, ich rodičov a súrodencov. Realizácia projektu bude prebiehať v exteriéri MŠ (školská záhrada) v popoludňajších hodinách. Netradičnými športovými úlohami a aktivitami chceme prispieť k zapojeniu rodičov do diania v MŠ, vplývať na spoločné aktívne strávené chvíle. Dieťa vo dvojici s rodičom bude plniť športové úlohy na jednotlivých stanovištiach (napr. skok vo vreci, slalom cez prekážky, hod na cieľ a do diaľky). Za splnené disciplíny bude odmenené zdravým občerstvením a diplomom. Projekt nadväzuje na športové tradície MŠ.


Link: https://www.gestopremesto.sk/pre-rodicov/hlasovanie/nove-mesto-nad-vahom/10359?fbclid=IwAR340HcFmgvpcmNJEstQBl9vp1KLZoEuWdQwUhRDFuBuSMZEIL4PRbdURbY

Materská škola, Publikované: 3.8.2020 | Aktualizácia: 23.9.2020
Nastavenia cookies