Samospráva

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií v meste Stará Turá a elektronická adresa na doručovanie oznámení

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.8.2017 | Aktualizácia: 29.9.2017
Nastavenia cookies