Samospráva

Ďakujeme občanom

201803141203330.img-20180314-074925-1

Tento príspevok uverejňujeme z dvoch dôvodov. Tým prvým je vyjadriť vďaku. Ďakujeme za to, že sa snažíte zaparkovať svoje vozidlá tak, aby ste rešpektovali zákon. Ceníme si to o to viac, lebo si uvedomujeme, že kapacita parkovacích miest v našom meste je poddimenzovaná. Druhým dôvodom je naša snaha ukázať, že nie všetky situácie je potrebné riešiť uložením sankcie.

Pozornosť sme zamerali na  priestor medzi domami č. 136, 137 a 138, na Hurbanovej ulici. V poslednom kvartáli minulého roka sa v blízkosti tejto lokality realizovali rozsiahle rekonštrukcie chodníkov a zatepľovanie domu č. 136. Poškodenie trávnatých plôch stavebnými strojmi a akútny nedostatok parkovacích miest nás primäli k akceptovaniu núdzového státia vozidiel v spomenutej časti nášho mesta. Po ukončení prác bolo zaznamenaných viacero podnetov na nezákonne parkujúce autá, alebo na jazdu po trávniku. Našou snahou bolo dosiahnuť prijateľný stav. V siedmich prípadoch postačil krátky rozhovor na to, aby zostala táto plocha „čistá“ . Pričom posledný priestupok bol zaznamenaný 1.2.2018. Viac ako mesiac sa nám spoločne darí udržiavať poriadok v medziach platnej legislatívy. Našej pozornosti neušlo zopár vozidiel, ktoré sa tu objavili. Šetrením bolo zistené, že sa jednalo o dopravné prostriedky využívané na dovoz/odvoz materiálu, alebo ťažkého náradia pri rekonštrukcii bytov.

Ešte raz vyjadrujeme ocenenie vašej snahy a veríme, že bez sankcií a zbytočných konfrontácií sa nám podarí vyriešiť čo najviac sporných situácií.

 

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 14.3.2018 | Aktualizácia: 15.3.2018
Nastavenia cookies