Samospráva

Aby terasy slúžili k oddychu a relaxu

Aby terasy slúžili k oddychu a relaxu

S otepľovaním stúpa počet ľudí, ktorí si chcú vychutnať odpočinok na terasách, alebo letných záhradách. Vonkajšie posedenie pri kaviarňach, pivárňach či iných podnikoch už akosi patrí k teplým dňom a večerom.

Tento fenomén však prináša viacero rozporuplných situácií. Na jednej strane sú ľudia odchádzajúci z popoludňajších pracovných zmien, alebo tí čo si chcú po dlhom pracovnom dni odpočinúť v príjemnej večernej atmosfére. A potom naši spoluobčania, ktorí odchádzajú skoro ráno do práce a chcú si užiť nočný pokoj.

Pre tento rozpor existuje naše spoločné riešenie. Prostredníctvom volených zástupcov, sme sa uzniesli na všeobecne platnom nariadení, ktoré okrem iného stanovuje prevádzkovú dobu terás od 08:00 do 22:00 hod.

Okrem toho, že máme (mestská polícia) formálne oprávnenie kontrolovať dané všeobecne záväzné nariadenie, chceme urobiť ešte niečo iné. Komunikovať s občanmi, v tomto prípade s podnikateľskou obcou. Dohodnúť sa, ako čo najefektívnejšie uvádzať miestne nariadenia do praxe. Prvé kroky sme už zrealizovali.

V tomto období po našej iniciatíve prebehli rozhovory so 14 majiteľmi prevádzok, pri ktorých sú umiestnené letné terasy. Cieľom bolo ujasniť si pravidlá ich prevádzkovania, ale aj dôsledky nerešpektovania platných nariadení. Vieme, že nastávajú situácie, kedy si ľudia chcú posedieť dlhšie (po 22:00) na čerstvom vzduchu. Nemôžeme a ani nebudeme nad vami stáť s hroziacim ukazovákom a nútiť vás k dodržiavaniu spoločne stanovených pravidiel. Je to vaša zodpovednosť. Ak sa však rozhodnete užívať si drinky v priľahlých exteriéroch podnikov aj po 22:00, chceme vám pripomenúť nasledovné.

Obsluha je v takom prípade vystavená nepríjemnej situácii. Nechce prísť o zákazníka a zároveň čelí riziku, že oni sami, alebo prevádzkar, resp. majiteľ môže čeliť sankciám za nerešpektovanie zákona.  Určite nechcete, aby niekto iný niesol zodpovednosť za vaše rozhodnutia.

Dúfame, že nedorozumení bude čo najmenej, keď aj k nejakým dôjde, budeme radi, ak ich spoločne vyriešime čo najskôr a bez zbytočných konfrontácií, či nepríjemností.

MsP, Publikované: 3.5.2019
Nastavenia cookies