Menu

2500 hodín strávených na priechodoch

Po dvojmesačnej prestávke sme sa 4. Septembra ráno približne pol hodinku pred slávnostným príhovorom riaditeľky základnej školy, postavili na priechody pre chodcov v okolí tohto vzdelávacieho inštitútu.

Tak ako takmer každý deň v roku, keď nám to momentálna situácia dovolí, chceme sa postarať predovšetkým o bezpečnosť žiakov prvého stupňa, ale aj ostatných občanov nášho mesta. Na prvý pohľad sa môže zdať, že nejde o dôležitú činnosť. Zo skúsenosti vieme, že vodiči akosi automaticky spomalia, keď vidia reflexnú vestu a uniformu mestského policajta. Ohľaduplne zastavia a trpezlivo vyčkajú, kým deti, niekedy v sprievode rodičov, prejdú cez priechod. Ďakujeme im za trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Za 26 rokov fungovania mestskej polície sme si na priechodoch odstáli bez mála 2500 hodín. Je to čas venovaný prevencii pred potencionálnymi nešťastnými udalosťami, ktoré dokážu v sekunde skomplikovať život deťom a aj ich najbližším.

Sme spokojní, že počas našej prítomnosti nedošlo k žiadnej nepríjemnej udalosti. Môžeme konštatovať, že sme pracovali efektívne a prevencia splnila svoj účel. Radi by sme boli na všetkých rizikových miestach v našom meste a v správnej dobe. Nie je to však vždy možné. Snažíme sa vytipovať najrizikovejšie miesta a byť tam v pravej chvíli. Urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme mohli predísť ujme na majetku, zdraví a toho najdôležitejšieho - ľudského života. Ešte raz ďakujeme všetkým zodpovedným vodičom a občanom, ktorí si uvedomujú, že nemôžu hodiť starostlivosť o svoj majetok, zdravie a život na plecia niekoho iného.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 18.9.2017 | Aktualizácia: 25.9.2017