Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 35/MAJ/HLZ/2022 7.9.2022 Zriadenie vecného bremena Stará Turá IBV Hnilíky - preložka Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Faktúra došlá 2132205812 23.9.2022 Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  252.73 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 47/MAJ/HLZ/2022 15.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 63 - preložka NN el. zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Odberateľská 52/MAJ/HLZ/2022 23.11.2022 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 613/2 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/MAJ/HLZ/2023 29.3.2023 Preložka verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia, stavba "TN_Stará Turá,... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/HLZ/2023 11.9.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  58.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132305826 29.9.2023 Prestavba obj. č. 1 na Zariadenie pre seniorov Stará Turá - vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  117.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2132307588 5.12.2023 servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  294.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3409429 18.8.2014 Vytýčenie inžinierskych sietí Západoslovenská distribučná a. s. 35823551  234.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 35/MAJ/HLZ/2021 8.7.2021 Zriadenie vecného bremena Žaneta Gregorová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 20.3.2012 Správa majetku Základná umelecká škola 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 15.3.2013 Správa majetku mesta Základná umelecká škola 36125270   
Detail Faktúra vyšlá 41130017 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Základná umelecká škola 36 125 270  282.51 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 24.9.2014 Správa majetku Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2015 2.4.2015 Správa majetku mesta Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 16.12.2016 Správa majetku Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/škol/2018 20.6.2018 zabezpečenie ochrany osobných údajov Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve 26.6.2018 Správa majetku Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2011 20.4.2011 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 7.3.2012 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Nastavenia cookies