Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 13.3.2013 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Faktúra vyšlá 41130020 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Základná škola Stará Turá 36125121  950.24 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská č. 3 30.4.2014 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 24.9.2014 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Faktúra došlá 16 12.12.2014 Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá Základná škola Stará Turá 36125121  142.12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140013 10.12.2014 Zákonné poistenie mot. vozidla CITROEN C4 NM-X-055 na rok 2015 Základná škola Stará Turá 36125121  76.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/maj/2015 7.4.2015 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 15.12.2015 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 k zmluve č. 29/ 1.3.2017 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 8/maj/2019 11.3.2019 Odňatie správy majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 21/MAJ/2019 24.6.2019 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SOC/HLZ/2023 23.2.2023 Zmluva o spolupráci so ZŠ o prevádzke plynového kotla v ZOS Základná škola Stará Turá 36125121  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Detail Zmluva Dodávateľská 124/EKO/HLZ/2022 9.12.2022 Dohoda o zábezpeke Žák Tomáš   203.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210332 3.8.2021 rosič STIHL + olej Zak Services. s.r.o. 46058541  511.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 BD 27.3.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Záhorová Sylvia   556.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013161 14.11.2013 Vypracovanie štúdie terénnych a parkových úprav územia vymedzeného Ul. Mierovou, SNP za... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  999.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014068 12.5.2014 Vypracovanie realizačného projektu: Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul.... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  2,294.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014214 16.10.2014 Úprava realizačného projektu : Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52014 22.10.2014 Vypracovanie realizačného projektu:Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul.... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  2,294.00 EUR 
Nastavenia cookies