Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7220328490 27.1.2011 Elektrina - január 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  698.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220326051 27.1.2011 ZOS - elektrina - január 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  153.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230311053 15.2.2011 ZOS - elektrina za február 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  141.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230313535 15.2.2011 Elektrina - február 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  640.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240291913 16.3.2011 Faktúra za ihrisko Hurbanova Ul. Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  152.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240292307 16.3.2011 Faktúra za obdobie 3/2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  699.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4101235 1.4.2011 Vytýčenie rozvodov VN a NN pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  205.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240302478 15.4.2011 Dodávka elektrickej energie za obdobie 4/2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  679.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445740562 31.1.2012 Eletrika za január 2012 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  87.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445740563 31.1.2012 Eletrika za január 2012 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  533.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445767428 1.2.2012 eletrika -ihrisko Ul. Hurbanova Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  62.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445767428 2.2.2012 Fakúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku, Hurbanova ulica Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  62.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 744582474 24.2.2012 Faktúra za 2/2012 od ZSE Energia Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  610.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446163390 11.6.2012 Eletrika za jún Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  762.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7413749313 11.7.2012 Eletrika 7/2012 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  762.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446572846 8.11.2012 Elektrika november Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  1,046.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 7010427898 25.1.2013 Vyúčtovanie elektriny za 1-12.2012 - dobropis Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  1,027.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7447110263 15.5.2013 Eletrika za máj - inkaso Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436858327 6.6.2013 Inkaso elektrika za jún Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB 4.6.2013 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  320.00 EUR 
Nastavenia cookies