Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54210019 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  110.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210018 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. ZSE Energia a.s. 36677281  -16.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210017 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210016 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -39.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210015 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210014 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká ZSE Energia a.s. 36677281  -249.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210013 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. ZSE Energia a.s. 36677281  -172.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220003 7.2.2022 Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. ZSE Energia a.s. 36677281  -206.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220002 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  -73.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220001 7.2.2022 Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -28.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240289171 28.4.2011 Faktúra za elektrinu obdobie 3/11 - ZOS Stará Turá ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  153.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 7240300006 28.4.2011 ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  149.74 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 53/maj/2011 8.11.2011 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518   
Detail Faktúra došlá 7220402322 11.1.2012 Vyučtovacia faktúra ZSE ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  106.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445744516 2.2.2012 Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445977688 10.4.2012 Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  62.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 743921395 14.5.2012 Elektrika za maj 2012 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  762.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446227122 10.7.2012 záloha elektriny 7/12 ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416866411 14.8.2012 Eletrika - júl 2012 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  762.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446311431 20.8.2012 záloha na elektrinu 8/12- ZOS ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  136.10 EUR 
Nastavenia cookies