Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 17032120 8.3.2017 seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210317 8.3.2017 seminár Aktuálne otázky sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0607112017 27.10.2017 odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  118.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19210318 6.3.2018 Celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18032119 6.3.2018 Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest a obcí - aktuálne otázky v sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280513 19.4.2013 snem ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 584614  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 280415 9.3.2015 vložné snem ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 584614  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120410 24.10.2012 príručka matrikárok Združenie matrikárok a matrikárov SR 37878298  15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19210912 24.8.2012 XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR 00628581  150.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 66/maj/2015 6.7.2015 Nájom pozemku parc. č. 536/11 ZDRAV - TECH, s.r.o. 44 772 751  126.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/EKO/HLZ/2022 28.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Zdenko Rzavský   551.88 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/MAJ/HLZ/2022 1.4.2022 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4554/14 Zdenko Rábara a manž.   61,600.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2016 21.9.2016 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku Zdenka Gajdošíková   1.19 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Zdenka Bielčiková) Zdenka Bielčiková    
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2017 28.6.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 Zdeněk Otáhal a manž.   132.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/soc./2012 4.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zariadeniu pre seniorov Domicile n.o. na úhradu... Zariadenie pre seniorov Domicile n.o. 37923234  51,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/soc/2013 31.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zariadeniu pre seniorov Domicile n.o. na úhradu... Zariadenie pre seniorov Domicile n.o. 37923234  61,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/ZS/2011 2.6.2011 O zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku... Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb 37 923 234  124.41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ZS/2011 2.6.2011 O zabezpečení poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku pri... Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb 37 923 234  177.65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011024 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Západoslovenská energetika, a.s. RSS Sever Trenčín 35823551    
Nastavenia cookies