Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7417984739 18.10.2013 ZSE energia inkaso 1-31.10.2013 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  714.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014127 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení Západoslovenská energetika, a. s. 35823551   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/161/L13.0701.13.0011/VB 6.5.2015 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1613300005-ZoVP 25.5.2016 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia v rámci stavby: Prestavba a... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  5,127.72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/1687/L13.0719.14.0002/VB 28.2.2017 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  145.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170004 2.3.2017 Zriadenie vecného bremena na pozemky p.č 164/1 a p.č. 164/5 k.ú. Stará Turá Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  145.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2019 15.2.2019 Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Objednávka vyšlá 2019206 1.10.2019 Vytýčenie sietí Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 131906029 24.10.2019 Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  140.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/MAJ/HLZ/2019 19.11.2019 Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  6,920.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/MAJ/HLZ/2019 20.11.2019 Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  12,162.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/MAJ/HLZ/2020 14.2.2020 Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 34/MAJ/HLZ/2020 7.7.2020 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/HLZ/2021 15.4.2021 Zriadenie vecného bremena p. č. 3365/1 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/MAJ/HLZ/2021 10.8.2021 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  838.80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 52/MAJ/HLZ/2021 30.11.2021 Zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnosti Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  29,190.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/MAJ/HLZ/2021 10.1.2022 Zriadenie vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/MAJ/DOD/2022 2.2.2022 Úprava zmluvných podmienok - čl. 2, bod 6 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  312.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/MAJ/HLZ/2022 1.3.2024 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 17344/6 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  2,220.00 EUR 
Nastavenia cookies