Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012149 14.11.2012 Softvér centrála pre MsP - upgrade Zoltán Endrész KB-Soft 32571682  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120457 (2012032) 5.12.2012 Upgrade programu Centrála pre MsP Stará Turá Zoltán Endrész KB-Soft 32571682  400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/KP/2019 23.4.2019 Darovacia zmluva - príspevok na činnosť - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 58 NMnV 00683876  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SOC/HLZ/2022 31.1.2022 Zmluva Zmluva o úhrade nákladov vzniknutých pri zabezpečovaní činností spojených s vypracovaním posudkov a rozhodnutí o odkázanosti fyzickej osoby na sociáln 00311731   
Detail Objednávka vyšlá 2014027 13.2.2014 policajné baterky Zľavotoč s.r.o. 46191917  164.89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 BD 19.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Žitná Gabriela   398.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SK/FMP/6c/01/031 - Z 3.12.2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV
Žilinský samosprávny kraj 378 08 427  35,515.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240082 8.3.2024 Materiálne vybavenie - konektor nabíjačky ZHT Group, s. r. o. 27762262  66.31 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/maj/2015 1.4.2015 Zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2015 20.5.2015 Zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Dodávateľská 121/maj/2015 16.12.2015 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. 913/1, 915, 945/2, 914/18, Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Objednávka vyšlá 2012026 23.2.2012 publikácia Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  12.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213112012 17.10.2012 pracovné stretnutie matrikárok Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0911042013 12.3.2013 konferencia hlavných kontrolórov Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  176.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0709042014 14.3.2014 konferencia hlavných kontrolórov Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  173.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23092014 12.9.2014 seminár DPH pre mestá Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 810092015 26.8.2015 seminár pre sociálnych pracovníkov miest Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0809032016 17.2.2016 seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38916 17.2.2016 celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  116.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1516022017 9.1.2017 Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej... Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  113.00 EUR 
Nastavenia cookies