Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 27.2.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Zuzana Vychlopeňová   612.43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/1/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Zuzana Valenova    
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2014 17.6.2014 Dar nehnuteľnosti Zuzana Stančíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 45/EKO/HLZ/2022 28.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Zuzana Parčiová   340.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016195 14.10.2016 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1,000.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/kult/2016 26.10.2016 Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1,061.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022111 1.6.2022 Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  980.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220275 9.6.2022 Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  979.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/maj/2012 27.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1610 Zuzana Hargašová    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/16/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Zuzana Černáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/5/maj/2016 27.6.2016 Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k.ú. Stará Turá Zuzana Černáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 5100000166 23.11.2011 Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... ZSE Energia a.s. 36 677 281   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ZSE Energia a.s. 30.10.2012 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriky - doplnenie zmluvy ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Faktúra došlá 7417312171 30.1.2013 Eletrika za 1/2013 ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446831808 14.2.2013 Elektrika za január ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417422476 11.3.2013 Inkaso - eletrika za marec ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417499124 17.4.2013 Eletrika za apríl ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7511040520 16.7.2013 Eletrika za júl ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7436989140 9.8.2013 dodávka elektriny - ZOS ZSE Energia a.s. 36677281  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417833123 13.8.2013 Eletrika za august ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Nastavenia cookies