Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011003 27.1.2011 Dodávka technického koberca rozmerov 550x440 cm - 22 m² LIMEX SK s.r.o. KOBERCE TREND   160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100004 27.1.2011 MsP - prehliadka auta Citroen C4 NMX055 AUTO-Rs. PLAST s.r.o.   138.97 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 4/maj/2011 21.2.2011 Predaj nehnuteľností: pozemok parc. č. 8775/5 – zast. plocha o výmere 34 m2, pozemok parc.... Miloš Pelikán   160.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Zdenka Bielčiková) Zdenka Bielčiková    
Detail Zmluva Odberateľská 5/maj/2011 23.2.2011 Zriadenie vecného bremena (Marián Vráblik a manž.) Marián Vráblik a manž.    
Detail Objednávka vyšlá 2011025 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revilalizácia CMZ v Starej Turej SPP - distribúcia, a.s.    
Detail Objednávka vyšlá 2011026 8.3.2011 Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum    
Detail Objednávka vyšlá 2011006 27.1.2011 Kopírovanie výkresová pred vypracovaním PD pred búracie Povolenie pergoly n. Starej Turej v... Keramoprojekt, a.s.   22.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011035 15.3.2011 Energetický certifikát a energetický štítok budovy: ZŠ Stará Turá, Ul. Komenského,... MM projection s.r.o.   1,090.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011008 15.3.2011 Dodanie údajov IFKN k aktuálnemu dátumu 24.01.2011 Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Objednávka vyšlá 2011036 16.3.2011 Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) J.P. Light & Sound Market   364.90 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/maj/2011 25.3.2011 Predaj nehnuteľnosti: spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 1580 - zast. plocha Monika Kadlecová a Jozef Hankócy   1.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011069 17.6.2011 Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   996.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2011 17.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Ján Janík    
Detail Zmluva Odberateľská 40/soc./2011 21.6.2011 ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 40/soc./2011 uzatvorená na základe štatútu azylovej izby
Ľubica Robeková   46.25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2011 28.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 884/1 Miroslav Líška    
Detail Zmluva Odberateľská 43/maj/2011 9.11.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 Miroslav Líška   1,826.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 52/maj/2011 9.11.2011 odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 42, pod bytovým domom Hurbanova 152 Vlastníci bytov v byt. dome Hurbanova 152   67.50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 2/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.H.    
Nastavenia cookies