Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 10/maj/2012 23.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 313/2 - zast. plocha o výmer 44 m2 Mgr. Ivan Novomestský    
Detail Zmluva Odberateľská 11/maj/2012 27.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1610 Zuzana Hargašová    
Detail Objednávka vyšlá 2012012 1.2.2012 Úrazové poistenie pracovníkov aktivačných prác. Komunálna poisťovňa , a.s.   10,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012013 2.2.2012 Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov aktivačných prác. Ing. Ľuboš Chudý   126,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012016 7.2.2012 Voľby do NR SR 2012 - nákup palivového dreva. Mlynek Marek   156,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012018 7.2.2012 Materiálne zabezpeče volieb do NR SR. Technické služby mesta Stará Turá   460,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012023 16.2.2012 Vypracovanie architektonickej objemovej a zastavovacej štúdie na bytové domy na Hlubockého... Stavikon Piešťany - Ing. Konečný Jaroslav, aut. arch.   456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 210212 16.2.2012 Seminár k novele zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/maj/2012 29.2.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/4 RNDr. Dušan Hrušovský a MUDr. Igor Kundrát    
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2012 4.4.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/5 Martin Dolnák    
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2012 12.4.2012 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4965 a 4960/1 Marián Augustín a Martina Juhásiková    
Detail Zmluva Dodávateľská 32/maj/2011 18.4.2012 kúpa nehnuteľností
- pozemok parc. č. 437 - zast. plocha o výmere 639 m2
- pozemok parc....
Martin Šec   55 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/maj/2012 2.5.2012 kúpa nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 15087/7 Ján Michalec   1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012057 2.5.2012 Dodávka parkových lavičiek mmcité 2, s.r.o.   11 778,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012060 9.5.2012 Školenie (seminár) euroSRS EMEL Bratislava s.r.o.   42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10052012 11.5.2012 seminár efektivity administrácie SRS EMEL Bratislava s.r.o.   42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302462269 8.6.2012 SPP- dodávka plynu - ZOS 6/12 SPP - distribúcia, a.s.   71,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ST 30.6.2012 Zmluva o poskytovaní soc. služby a o úhrade za poskytovanú soc. službu Spoločná úradovňa samosprávy n.o.   292,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7312485499 4.7.2012 Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 SPP - distribúcia, a.s.   66,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 54/maj/2012 20.8.2012 predaj pozemku parc. č. 4028/5 Patrik Párovský   654,00 EUR 
Nastavenia cookies