Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/35/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. G.   4 432,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/6/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. K.   35 792,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/27/maj/2013 5.4.2013 Kúpa nehnuteľností V. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/9/maj/2013 9.4.2013 Kúpa nehnuteľností A. H.   39 642,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/SOC/2013 10.4.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   166,83 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2013 22.4.2013 Predaj pozemkov parc. č. 1680/211 a 1680/212 Juraj Bernovský a manž. Andrea   960,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2013 22.4.2013 Predaj pozemku parc. č. 542/59 Ing. Ľuboš Chudý   400,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2013 22.4.2013 Kúpa pozemku parc. č. 437/2 Ľudmila Hluchá   306,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2013 26.4.2013 Predaj nehnuteľnosti Jozef Bublavý a manž.   6 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/16/maj/2013 26.4.2013 Kúpa nehnuteľnosti A. U.   3 867,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 432/2013 28.3.2013 Daň z nehnuteľnosti Mesto Nemšová   39,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 7.5.2013 Zmluva o právnom zastúpení v spore č. 7C/231/2011 a 7C/34/2011 o neúplné podanie. Advokátska kancelária, Mgr. Vlasák Karol    
Detail Objednávka vyšlá 2013050 21.5.2013 Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Agentúra Adur Myjava   1 055,98 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/ST/2013 7.6.2013 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o úhrade za poskytovanú sociálnu službu Spoločná úradovňa samosprávy n.o.   308,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2013 18.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... Silvia Ligová Závodská   1 120,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/28/maj/2013 21.6.2013 kúpa nehnuteľností L. M.   10 317,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130004 24.6.2013 Odplata za zriadenie vecného bremena Marek Žákovic   320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 25.6.2013 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   300,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 46/maj/2013 11.9.2013 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 56 Bytový dom Hurbanova č. 156   69,12 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2013 2.10.2013 Darovanie nehnuteľností Milan Čudrnák    
Nastavenia cookies