Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/13/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D.B.   1 933,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/25/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D. P.   1 964,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/24/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J. P.   10 708,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/15/maj/2013 19.3.2013 Kúpna nehnuteľností Ľ. B.   1 933,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/26/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností J. A.   41 692,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/8/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. H.   18 155,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/19/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností M. U.   22 292,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/4/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. U.   8 924,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/maj/2013 15.3.2013 Nájom časti pozemku parc. č. 542/56 Emil Oleš a manž. Milada   50,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25/SOC/2013 19.3.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   65,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/31/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/5/maj/2013 22.3.2013 kúpa nehnuteľností V. T.   13 287,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/31/maj/2013 22.3.2013 Kúpa nehnuteľností E. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/21/maj/2013 25.3.2013 Kúpa nehnuteľností I. S.   7 424,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/1/maj/2013 25.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. R.   3 841,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/10/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností M. G.   33 928,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/34/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností M. G.   2 216,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/7/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností L. J.   20 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/11/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. J.   8 666,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/17/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností B. N.   3 867,00 EUR 
Nastavenia cookies