Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 3/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 4/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.K.    
Detail Zmluva Odberateľská 5/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... A. N.    
Detail Zmluva Odberateľská 6/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... G. B.    
Detail Zmluva Odberateľská 8/2011 4.8.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby , uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... E.V.    
Detail Zmluva Odberateľská 51/maj/2011 13.9.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 Dušan Redaj a manž., Milan Ilušák a manž., Božena   3.26 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2011 22.9.2011 Nájomné za pozemok parc. č. 50/1 Vladislava Bednáriková   1.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 70/maj/2011 29.9.2011 Predaj nehnuteľnosti - časť PK pozemku parc. č. 709 Mgr. Ivan Novomestský   1,320.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 64/maj/2011 13.10.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 542/2 22 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 261   25.19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011112 11.10.2011 Objednávka pracovných nástrojov a pracovných ochr. pomôcok pre pracovníkov aktivačnej... Ing. Chudý Ľuboš - Gazda   101.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 67/maj/2011 3.11.2011 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 Mária Sluková   810.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2011 12.12.2011 Odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 1042/6-1042/15 Vlastníci bytov v bytovom dome Jiráskova č. 165   35.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/maj/2011 12.12.2011 Dar pozemku parc. č. 13566/2 a parc. č. 13567/6 Mária Pišoftová    
Detail Zmluva Odberateľská 82/maj/2011 19.12.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 4028/4 Mária Horňáková   918.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/maj/2011 20.12.2011 Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 Ján Švancara a manž.   894.60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 80/maj/2011 2.1.2012 Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 Miroslav Labudík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 6/maj/2012 12.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 8406/5 Kvetoslava Sabová   1,431.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2012 12.1.2012 Predaj nehnuteľností pozemku parc. č. 8560/6 a 8560/7 Ján Švancara a manž.    
Detail Objednávka vyšlá 2012007 18.1.2012 Poštové poukážky Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl.   92.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Nastavenia cookies