Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 9/maj/2014 25.2.2014 Predaj nehnuteľností Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 193   100.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2012 5.3.2014 Predaj nehnuteľností Ľubomír Roháček a manž.   1,150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/maj/2012 5.3.2014 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Roháček a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2014 24.3.2014 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 11316/3 Alena Valentová   900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/kult/2014 1.4.2014 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva akad. sochár Milan MARCIŇA   8,500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/kult/2014 1.4.2014 Darovacia zmluva na vyhotovenie pamätníka a zaplatenie skicovného Ing. Miroslav Nerád   8,600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014074 16.5.2014 Inštalácia prezentačnej techniky vo veľkej zasadačke MsÚ TONAS   300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/maj/2014 21.5.2014 Nebytový priestor garáž č. 3 - Štefánika 363 Ing. Ján Hodermarský   11,500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 25/maj/2014 23.5.2014 Nájom pozemku Róbert Sadloň   96.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/maj/2014 2.6.2014 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku Vlastníci bytov v BD Komenského 264   15.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/maj/2014 5.6.2014 Odpredaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku SNP 3   8.26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014099 9.6.2014 Vypracovanie energetického certifikátu a energetického štítku budovy MŠ 142 Ul. Hurbanova... Ing. Marián Mitašík MM projection s.r.o.,   300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014105 10.6.2014 Priemiestnenie linky FDSL DataCentrum   19.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 000432/2014 12.6.2014 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2014 17.6.2014 Dar nehnuteľnosti Zuzana Stančíková    
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2014 17.6.2014 Zriadenie vecného bremena Stanislav Švehla a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2014 19.6.2014 Zriadenie vecného bremena Ondrej Gašparík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2014 24.6.2014 Predaj nehnuteľnosti Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková   1,053.60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2014 24.6.2014 Zrušenie vecného bremena Vladimír Bies a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2014 7.7.2014 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 56 Vlastníci bytov v BD Hurbanova 156/68   24.47 EUR 
Nastavenia cookies