Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014126 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení SPP - distribúcia, a.s.    
Detail Zmluva Odberateľská 47/maj/2014 17.7.2014 Zámena nehnuteľnosti Marek Medňanský   168.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/maj/2014 29.7.2014 zámenná zmluva pozemkov parc.č. 4854/9 a parc.č. 12567 M. B.    
Detail Objednávka vyšlá 2014159 6.8.2014 Vystúpenie ĽH Šramel na podujatí Remeslá našich predkov Vladimír Bukovčan   200.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 58/maj/2014 2.10.2014 Predaj nehnuteľností Milan Medňanský   20,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2014 6.10.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ľuboš Chudý    
Detail Zmluva Dodávateľská 61/maj/2014 17.10.2014 Dar nehnuteľností Andrea Žemlová a Elena Žemlová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do5/kultú2014 - Doh10/kult/201 6.8.2014 Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... Remeselníci - Zeman, Zemanová, Vráblová, Tomeš, Tinka, Rojková   240.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Doh1/kult/2014 - Doh4/kult/201 6.8.2014 Dohody o vykonaní práce - projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviaciach,... Remeselníci - Bublavá, Durcová J., Durcová V., Hornáček   160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014230 24.10.2014 Osvetlenie prechodu pre chodcov LIGHTECH   5,506.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 28.10.2014 seminár EKS -Elektronické trhovisko Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska   24.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/maj/2014 31.10.2014 Kúpa nehnuteľností Oľga Hriňová   2,100.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 60/maj/2014 4.11.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Odberateľská 86/maj/2014 11.11.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ján Volár    
Detail Zmluva Odberateľská 85/maj/2014 13.11.2014 Predaj nehnuteľností Peter Gažovič a manž.   360.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 69/maj/2014 13.11.2014 Prenájom časti pozemku Peter Gažovič   100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/maj/2014 13.11.2014 Zriadenie vecného bremena Peter Gažovič a manž.    
Detail Faktúra došlá 2403102717 1.12.2014 Oprava vozidla octavia ARAVER a.s.   702.50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 4.12.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2015 12.1.2015 Zriadenie vecného bremena Mgr. Peter Čulák    
Nastavenia cookies