Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 57/maj/2013 4.10.2013 Darovanie nehnuteľností Mgr. Janka Olléová    
Detail Faktúra došlá 51130301 15.8.2013 Michal Bača Michal Bača   580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130359 4.10.2013 Jozef Čičmanský B C Jozef Čičmanský   740,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201309020 9.10.2013 Vymena okien MsÚ STAVIFIN,a.s.   18 322,69 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 88/maj/2013 24.10.2013 Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 Ivana Trúsiková   2,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/39/maj/2013 25.10.2013 kúpa nehnuteľností J. P.   25 603,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/33/maj/2013 25.10.2013 kúpa nehnuteľností J P   14 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013146 4.11.2013 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných uličných tabúľ a súpisných čísiel SMALTOVŇA Mišík, s.r.o.   55,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 89/maj/2013 30.10.2013 Zámenná zmluva Ing. Štefan Medňanský    
Detail Faktúra došlá 2013008 25.4.2013 Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká SPORT REAL s.r.o.   360,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1 20.11.2013 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku BD Hurbanova 156/72    
Detail Objednávka vyšlá 2013184 3.12.2013 Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   2 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/maj/2013 4.12.2013 Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 Dušan Holec   99,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013199 10.12.2013 Silvestrovský ohňostroj PyroPlus   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 96/maj/2013 17.12.2013 Darovanie nehnuteľností Drahoslava Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská 102/maj/2013 17.12.2013 Zámena nehnuteností Jarmila Valentová    
Detail Faktúra došlá 001 7.1.2014 Silvestrovský ohňostroj PyroPlus   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/3/maj/2013 17.1.2014 Kúpa nehnuteľnosti J H   11 771,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/3/maj/2013 17.1.2014 Kúpa nehnuteľností R S   11 771,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014023 28.1.2014 poštové poukazy Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl.   93,60 EUR 
Nastavenia cookies