Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021197 26.10.2021 Darčekové poukážky na nákup v lekárni Dr. MAX pre seniorov nad 85 rokov - občanov mesta... Lekáreň Dr. Max, Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá   2,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020035 3.3.2020 Senzorový dávkovač- dezinfekcia Martin Krajčovič – M & J Trade 33 16 50 76  249.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022115 16.6.2022 Autobus pre seniorov Viliam Turan TURANCAR 50 773 950  280.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 64/maj/2011 13.10.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 542/2 22 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 261   25.19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021147 19.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 60215757 27.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800008 25.1.2018 Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov 3N Trading, s.r.o. 36027308  281.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019220 22.10.2019 Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190650 20.12.2019 Prezenty s motívom mesta 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022055 15.3.2022 Výklopný kontajner A J Produkty a.s. 36268518  4,944.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 202202716 24.3.2022 Výklopný kontajner s príslušenstvom A J Produkty a.s. 36268518  4,944.38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023117 8.6.2023 Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa MIXTURE 1295x1000x450 A J Produkty a.s. 36268518  2,349.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/9/maj/2013 9.4.2013 Kúpa nehnuteľností A. H.   39,642.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... A. N.    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/16/maj/2013 26.4.2013 Kúpa nehnuteľnosti A. U.   3,867.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022176 19.9.2022 Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220451 4.10.2022 Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220485 20.10.2022 Kytice kvetov k podujatiu MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  48.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023127 29.5.2023 Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  245.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230279 28.6.2023 Kytice k podujatiam pre MsÚ A.P.S. Arco, s. r. o. 35851058  245.00 EUR 
Nastavenia cookies