Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021197 26.10.2021 Darčekové poukážky na nákup v lekárni Dr. MAX pre seniorov nad 85 rokov - občanov mesta... Lekáreň Dr. Max, Mýtna 146/7, 916 01 Stará Turá   2 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020035 3.3.2020 Senzorový dávkovač- dezinfekcia Martin Krajčovič – M & J Trade 33 16 50 76  249,08 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 64/maj/2011 13.10.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 542/2 22 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 261   25,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021147 19.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 60215757 27.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800008 25.1.2018 Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov 3N Trading, s.r.o. 36027308  281,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019220 22.10.2019 Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190650 20.12.2019 Prezenty s motívom mesta 3Vmedia, s. r. o. 46024221  925,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022055 15.3.2022 Výklopný kontajner A J Produkty a.s. 36268518  4 944,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 202202716 24.3.2022 Výklopný kontajner s príslušenstvom A J Produkty a.s. 36268518  4 944,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/9/maj/2013 9.4.2013 Kúpa nehnuteľností A. H.   39 642,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... A. N.    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/16/maj/2013 26.4.2013 Kúpa nehnuteľnosti A. U.   3 867,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120111 (1203022) 28.3.2012 Aktualizácia registratúrného plánu MsÚ Stará Turá v MIS AIS A.V.I.S. , spol. s r.o. 31359159  179,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011104 27.9.2011 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  2 489,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109069 4.10.2011 Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012 A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  2 489,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012090 12.7.2012 Nasadenie modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný subsytém a Došlé... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120275 (1207058) 12.7.2012 Nasadenie (práce pri dodaní) modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012094 9.8.2012 Preškolenie zamestnancov k modulu Správa registratúry v MIS-AIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012106 17.9.2012 Úpravy v systéme MIS-EIS - odsúhlasovací protokol (likvidačný list) a výdavkový... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  178,00 EUR 
Nastavenia cookies