Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021172 21.9.2021 Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021173 21.9.2021 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 278,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210427 5.10.2021 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 278,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021182 6.10.2021 Školenie pre modul Rozpočet A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210444 8.10.2021 Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022089 29.4.2022 Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220198 3.5.2022 Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022164 22.9.2022 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 310,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220441 28.9.2022 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 310,05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022199 10.11.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220563 1.12.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022224 2.12.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupkyňa primátora... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022225 2.12.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (primátor mesta) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220628 21.12.2022 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupkyňa primátora... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012032 14.3.2012 Zapracovanie aktualizácie registratúrného plánu MsÚ Stará Turá A.V.I.S. s.r.o. 31359159  179,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 27.7.2011 Dodatok k zmluve o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.9.2006 - komparatívny upgrade... A.V.I.S., s.r.o. 31359159  1,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013066 7.6.2013 Kniha Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. gen. M.R.Štefánika 18 43 800 050  23,00 EUR 
Nastavenia cookies