Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1315770 10.6.2013 kniha A. Soldán ABC shop, s.r.o. 43800050  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017062 13.4.2017 Jarmok - vrecia odpadové igelitové AbeeX s.r.o. 44915853  81,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016098 25.5.2016 Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA 44915853  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 160068 7.6.2016 Vrecia LDPE na jarmok AbeeX, s.r.o. 44915853  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 170088 2.5.2017 Vrecia na odpad - jarmok 2017 AbeeX, s.r.o. 44915853  81,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160472 30.8.2016 Autopoťahy na Iveco Daily Cab ABENA autopoťahy s.r.o. 36229555  132,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014313 23.12.2014 Nabíjačka ABENYS,s.r.o. 35763931  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140107584 29.12.2014 Nabíjačka Nokia ABENYS,s.r.o. 35763931  16,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014154 6.8.2014 Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov Adam Kožela 47001909  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1414 15.8.2014 Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov Adam Kožela 47001909  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015005 7.1.2015 Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo Adam Kožela 47001909  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/kult/2015 27.1.2015 Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo Adam Kožela 47001909  70,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 107/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 22 Adam Tanglmayer   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ŠK/HLZ/2020 25.11.2020 Zmluva o zabezpečení čistenia odevov ADATEX s.r.o. 34134719   
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2019 3.7.2019 Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  18 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/DOD/2019 30.7.2019 zmena termínu fakturácie ADOZ s.r.o. 34132554  0,00  
Detail Faktúra došlá 20190004 8.10.2019 Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508,90 EUR 
Nastavenia cookies