Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012090 12.7.2012 Nasadenie modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný subsytém a Došlé... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120275 (1207058) 12.7.2012 Nasadenie (práce pri dodaní) modulov Interný reporting, GIS - geografický informačný... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012094 9.8.2012 Preškolenie zamestnancov k modulu Správa registratúry v MIS-AIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012106 17.9.2012 Úpravy v systéme MIS-EIS - odsúhlasovací protokol (likvidačný list) a výdavkový... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  178,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012110 21.9.2012 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  2 489,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1209071 25.9.2012 školenie agendy Správa registratúry A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  179,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120347 (1209072) 26.9.2012 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  2 489,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120353 (1209073) 1.10.2012 Úpravy tlačových reportov (výdavkový pokladničný doklad, likvidačný list) v ekonomickom... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  178,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013103 25.9.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310072 8.10.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013191 13.12.2013 Rozšírenie ekonomického systému MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  1 512,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1312100 27.12.2013 Rozšírenie systému IIS MIS-EIS o export do CSV pre RIS SAM, modul Konsolidovaná závierka A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  1 512,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014063 25.4.2014 Rozšírenie systému IIS MIS - Elektronická registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1404039 28.4.2014 Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  3 480,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014186 23.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014 - 17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140396 (1409076) 29.9.2014 Ročná údržba a metodická podpora MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2014-17.10.2015) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014298 15.12.2014 Ročná údržba a metodická podpora pre "Export do CSV pre RIS SAM" A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  50,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140595 (1412106) 16.12.2014 Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  50,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015065 13.4.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  412,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150156 (1504031) 16.4.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  412,36 EUR 
Nastavenia cookies