Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015180 23.9.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150449 (15110079) 12.10.2015 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/ext/2016 8.2.2016 Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016178 21.9.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160434 (1610087) 14.10.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6 930,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160492 (1611096) 16.11.2016 Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  10 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017148 26.9.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8 955,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170393 (1710121) 9.10.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8 955,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018008 22.1.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180196 (1805079) 6.6.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) - 5 formulárov A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018150 24.9.2018 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 030,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180384 (1809121) 28.9.2018 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 030,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018191 24.10.2018 Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180504 (1811128) 19.11.2018 Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018244 11.12.2018 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018245 12.12.2018 QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180591 (1812141) 19.12.2018 QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180612 (1812149) 2.1.2019 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019032 21.2.2019 Oprava analytických účtov v MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190109 (1903034) 14.3.2019 Oprava analytických účtov v MIS-EIS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Nastavenia cookies