Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019163 8.8.2019 Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019190 24.9.2019 Školenie MIS-AIS dňa 03.10.2019 A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  351,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019192 27.9.2019 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 177,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019193 27.9.2019 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190469 7.10.2019 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 177,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019214 10.10.2019 Modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190485 10.10.2019 Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190613 12.12.2019 Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  165,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190612 12.12.2019 Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190629 16.12.2019 Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910106 14.10.2019 Školenie MIS - AIS - Registratúra A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  351,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020061 16.4.2020 Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  2 412,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200228 18.6.2020 Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  2 412,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020149 24.9.2020 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200380 7.10.2020 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2020 - 17.10.2021) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9 375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200483 27.11.2020 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálna úradná elektronická tabuľa... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  261,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210233 2.6.2021 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálné úradné doručovanie (CÚD)... A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  214,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2106122 7.6.2021 Online školenie modulu Majetok.net A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  230,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021122 17.8.2021 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210325 29.7.2021 Práce s prevzatím mandátneho certifikátu. A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Nastavenia cookies