Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20190011 5.11.2019 Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190013 8.11.2019 vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... ADOZ s.r.o. 34132554  618,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190014 8.11.2019 vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD ADOZ s.r.o. 34132554  27,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 8.1.2020 Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200004 2.3.2020 Externý manažment k projektu :Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen. M.R. Štefánika Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2021 7.5.2021 Zabezpečenie externého manažmentu k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE Stará Turá... ADOZ s.r.o. 34132554  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220001 14.2.2022 externý manažment k projektu :Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na MsÚ ADOZ s.r.o. 34132554  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220010 12.4.2022 externý manažment k projektu Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu ADOZ s.r.o. 34132554  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220046 6.9.2022 Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ ADOZ s.r.o. 34132554  151,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017 15.5.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/42 Adriána Stančíková   655,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4ext2017 17.2.2017 Zmluva o právnej pomoci. Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 7.5.2013 Zmluva o právnom zastúpení v spore č. 7C/231/2011 a 7C/34/2011 o neúplné podanie. Advokátska kancelária, Mgr. Vlasák Karol    
Detail Objednávka vyšlá 2014056 2.4.2014 Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52014 3.6.2014 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... AG-SPOL s.r.o. 36343285  2 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 26.9.201 26.9.2018 vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9 050,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2018 21.11.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016194 14.10.2016 Darčekový set pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom Kunovice agaSSe, s.r.o. 35886218  196,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/kult/2016 26.10.2016 Darčekový set agaSSe, s.r.o. 35886218  196,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017099 29.5.2017 Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... agaSSe, s.r.o. 35886218  266,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 40/kult/2017 15.6.2017 Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... agaSSe, s.r.o. 35886218  266,60 EUR 
Nastavenia cookies