Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5/kult/2015 27.1.2015 Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo Adam Kožela 47001909  70,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 107/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 22 Adam Tanglmayer   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ŠK/HLZ/2020 25.11.2020 Zmluva o zabezpečení čistenia odevov ADATEX s.r.o. 34134719   
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2019 3.7.2019 Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  18 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/DOD/2019 30.7.2019 zmena termínu fakturácie ADOZ s.r.o. 34132554  0,00  
Detail Faktúra došlá 20190004 8.10.2019 Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190008 8.10.2019 Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  508,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190011 5.11.2019 Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190013 8.11.2019 vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... ADOZ s.r.o. 34132554  618,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190014 8.11.2019 vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD ADOZ s.r.o. 34132554  27,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 8.1.2020 Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200004 2.3.2020 Externý manažment k projektu :Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen. M.R. Štefánika Stará... ADOZ s.r.o. 34132554  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2021 7.5.2021 Zabezpečenie externého manažmentu k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE Stará Turá... ADOZ s.r.o. 34132554  4 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220001 14.2.2022 externý manažment k projektu :Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na MsÚ ADOZ s.r.o. 34132554  2 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220010 12.4.2022 externý manažment k projektu Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu ADOZ s.r.o. 34132554  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220046 6.9.2022 Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ ADOZ s.r.o. 34132554  151,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230043 3.7.2023 3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... ADOZ s.r.o. 34132554  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017 15.5.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/42 Adriána Stančíková   655,25 EUR 
Nastavenia cookies