Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 513242013 7.1.2013 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 811342014 7.1.2014 predplatné publikác ie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 59150001 5.1.2015 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 411112016 11.1.2016 predplatné r.2016 - čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 708982017 5.1.2017 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 110172018 5.1.2018 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 408352019 23.1.2019 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  58,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 342015 19.6.2015 Odmena a náhrada za poskytnutú právnu pomoc na zmluvy č. 39/ext/2013. AK Mgr. Vlasáka Karola 36120928  297,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011069 17.6.2011 Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 25.6.2013 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013184 3.12.2013 Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   2 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/kult/2014 1.4.2014 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva akad. sochár Milan MARCIŇA   8 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2662015 10.6.2015 školenie ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností Akadémia Komenského, o.z. 42139716  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2906 3.7.2012 seminár "Prevádzka zariadení sociálnych služieb" Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava 00441074  41,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/KP/HLZ/2021 22.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/KP/HLZ/2021 29.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  0,00  
Detail Faktúra došlá 51210034 2.2.2021 Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  8 568,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/KP/HLZ/2021 5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  0,00  
Detail Faktúra došlá 5120039 5.2.2021 Poskytovanie služieb spojených s testovaním Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  6 131,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/KP/HLZ/2021 18.2.2021 Služby spojené s testovaním Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  4 815,00 EUR 
Nastavenia cookies