Podľa VZN č. 5/2013 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta

K stiahnutiuPodľa VZN č. 5/2013 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta
Názov Dátum
Poskytnuté športové dotácie v roku 2015 21.09.2015
Nastavenia cookies