Podľa VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá

VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá

Podľa VZN č. 2/2014 Nar. o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará Turá
Názov Dátum
Poskytnuté dotácie v roku 2020 14.12.2020
Poskytnuté dotácie v roku 2019 08.01.2020
Informácia k dotáciám poskytovaným v rámci VZN č. 2/2014 15.07.2019
Poskytnuté dotácie v roku 2018 15.07.2019
Poskytnuté dotácie v roku 2017 15.07.2019